แบบทดสอบ คณิต – FT-3 สมการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  สมการ และการแก้สมการ

  • สมการ
  • สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า
  • การแก้สมการ
  • สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
  • สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ
  • สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ
  • สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร
  • การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ