แบบฝึกหัด คณิต – GF-8 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  • แบบรูปและความสัมพันธ์
  • การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • สมบัติการเท่ากัน
  • โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

(18 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ