แบบทดสอบ คณิต – GFR-1 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

  • ตัวประกอบ
  • จำนวนเฉพาะ
  • ตัวประกอบเฉพาะ
  • การแยกตะวประกอบ
  • ตัวหารร่วมมาก
  • การหาตัวคูณร่วมน้อย
  • ความสัมพัธ์ระหว่าง ห.ร.ม.กับ ค.ร.น.
  • การนำไปใช้ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ