แบบทดสอบ คณิต – GFR-5 ทศนิยมและเศษส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ทศนิยมและเศษส่วน

  • การบวกและการลบทศนิยม
  • การคูณและการหารทศนิยม
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
  • การเปรียบเทียบเศษส่วน
  • การบวกและการลบเศษส่วน
  • การคูณและการหารเศษส่วน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ