แบบทดสอบ คณิต – GFR-9 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

  • รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  • รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  • หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  • ภาพที่ได้จากการมองด้านข้างของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  • รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลุกบาศก์

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ