แบบฝึกหัด คณิต – GS-3 การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

  • การคิดคำนวณ
  • การบวกและการลบจำนวนหลายๆจำนวน
  • การใส่วงเล็บ
  • การถอดวงเล็บ
  • การเปลี่ยนหมู่การบวก
  • การใช้วงเล็บ ปีกกา สงเล็บใหญ่
  • การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนหลายๆจำนวน
  • การคำนวณจำนวนในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  • โจทย์ปัญหา

(19 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ