แบบฝึกหัด คณิต – GS-5 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

  • ข้อความที่คาดการณ์
  • ประโยคเงื่อนไข
  • บทกลับของประโยคเงื่อนไข
  • การให้เหตุผล

(15 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ