แบบฝึกหัด คณิต – HF-1 อัตราส่วนและร้อยละ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: อัตราส่วนและร้อยละ

  • อัตรส่วน และอัตราส่วนที่เท่ากัน
  • อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน
  • สัดส่วน
  • ร้อยละ
  • โจทย์ปัญหาร้อยละ

(19 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ