แบบฝึกหัด คณิต – HF-5 การเท่ากันทุกประการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การเท่ากันทุกประการ

  • ความเท่ากันทุกประการ
  • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม แบบ ด้าน-มุม-ด้าน
  • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม แบบ มุม-ด้าน-มุม
  • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
  • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม แบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน
  • รูปสามเหลี่ยมและความเท่ากันทุกประการของรูปหลายเหลี่ยม

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ