แบบฝึกหัด คณิต – HF-7-2 จำนวนจริง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  จำนวนจริง

  • โครงสร้างจำนวนจริง
  • จำนวนตรรกยะ
  • จำนวนอตรรกยะ
  • สมบัติรากที่สองของจำนวนจริง
  • การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายในรูปติดราก

(22 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ