แบบทดสอบ คณิต – HFR-8 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับจำนวน
  • โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ