แบบฝึกหัด คณิต – HS-5-2 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

  • ทบทวนและการประยุกต์ของการสะท้อน
  • สมบัติการสะท้อน
  • การสะท้อนข้ามแกน X
  • การสะท้อนข้ามแกน Y
  • ทบทวนและการประยุกต์ของการหมุน
  • การหมุนแบบต่างๆ

(31 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ