แบบฝึกหัด คณิต – IF-4-2 ความคล้าย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ความคล้าย

  • รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
  • รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
  • การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคล้าย
  • การนำไปใช้

(13 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ