แบบทดสอบ คณิต – IFR-2 กราฟ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  กราฟ

  • กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • สมการเส้นตรง
  • หาความชันของกราฟ
  • กราฟเส้นตรง
  • กราฟที่ขนานกัน
  • กราฟที่ตั้งฉากกัน
  • โจทย์ปัญหา

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ