แบบทดสอบ คณิต – IFR-3 ระบบสมการเชิงเส้น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ระบบสมการเชิงเส้น

  • ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • การแก้ระบบสมการโดยใช้กราฟ
  • การแก้ระบบสมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
  • โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ