แบบทดสอบ คณิต – IFR-7 สถิติ (ฟรี! ตุลาคม)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ฟรี! เฉพาะเดือนตุลาคม

Download “IFR-7” IFR-7 สถิติ.pdf – Downloaded 162 times – 115 KB

Download “IFR-7 เฉลย” IFR-7 สถิติ-S.pdf – Downloaded 152 times – 199 KB

สนใจดาวน์โหลดแบบฝึกหัดอื่นๆ แบบไม่จำกัด คลิ๊ก

ใหม่! สามารถซื้อเฉพาะแบบฝึกหัดได้แล้ว (ไม่ต้องซื้อทั้งแพ็กเกจ)

ราคาเพียง 150 บาท สั่งซื้อคลิ้ก


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  สถิติ

 • สถิติ
 • ข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
 • การสร้างฮิสโทแกรม
 • ค่ากลางข้อมูล
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ค่าเฉลี่ย
 • การวัดการกระจายข้อมูล
 • เส้นโค้งปกติ

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


Copyright by Imagination Education Co.,Ltd.

ใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการค้า

ใหม่! สามารถซื้อเฉพาะแบบฝึกหัดได้แล้ว (ไม่ต้องซื้อทั้งแพ็กเกจ)

ราคาเพียง 150 บาท สั่งซื้อคลิ้ก