แบบทดสอบ คณิต – IFR-7 สถิติ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

 ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  สถิติ

 • สถิติ
 • ข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
 • การสร้างฮิสโทแกรม
 • ค่ากลางข้อมูล
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ค่าเฉลี่ย
 • การวัดการกระจายข้อมูล
 • เส้นโค้งปกติ

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ