แบบทดสอบ คณิต – IFR-8 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  อัตราส่วนตรีโกณมิติ

  • อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • การหาความยาวของด้าน โดยอาศัยอัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • การหาขนาดของมุม โดยอาศัยอัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • เอกลัษณ์ตรีโกณมิติ
  • การนำไปใช้

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ