แบบฝึกหัด คณิต – IS-1-2 กรณฑ์ที่สอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  กรณ์ฑ์ที่สอง

  • การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
  • การดำเนินการเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สอง ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
  • การนำไปใช้

(22 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ