แบบทดสอบ คณิต – ISR-4 พาราโบลา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  พาราโบลา

  • สมการพาราโบลา
  • การวาดกราฟพาราโบลาจากสมการ
  • ลักษณะของกราฟพาราโบลา
  • จุดยอดของกราฟ
  • การเลื่อนกราฟ
  • การแก้สมการพาราโบลา
  • ลักษณะของกราฟพาราโบลา
  • จุดยอดของกราฟ
  • การหาสมการจากกราฟ
  • การนำไปใช้

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ