แบบทดสอบ คณิต – ISR-5 พื้นที่ผิวและปริมาตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  พื้นที่ผิวและปริมาตร

  • พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
  • พีระมิดฐานสามเหลี่ยม  ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม
  • พื้นที่ผิวของพีระมิด
  • พื้นที่ผิวของกรวย
  • พื้นที่ผิวของทรงกลม
  • การหาปริมาตร
  • พีระมิดยอดตัด
  • กรวยยอดตัด
  • การนำไปใช้

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ