แบบทดสอบ คณิต – ISR-6 ระบบสมการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  POst Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ระบบสมการ

  • ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
  • การแก้ระบบสมการ
  • ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
  • การแก้ระบบสมการ
  • การนำไปใช้

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ