แบบฝึกหัด คณิต – PP-1-1 โมเดล บวกลบ แยกส่วน 1

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                            หลักสูตร:  พื้นฐานแผนภาพ

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  โมเดล บวกลบ แยกส่วน

  • โมเดลแยกส่วน (ผลรวม)
  • โมเดลแยกส่วน (การบวก 2 จำนวน)
  • โมเดลแยกส่วน (การบวก 3 จำนวน)
  • โมเดลแยกส่วน (การลบ 2 จำนวน )
  • โมเดลแยกส่วน (การลบ 3 จำนวน )
  • แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้โมเดล

(18 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ