แบบฝึกหัด คณิต – RA-1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

  • จำนวนนับ 1-10 และศูนย์
  • การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือแสดงจำนวน
  • การเปรียบเทียบจำนวนและเรียงลำดับ
  • ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

(40หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วนดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ