แบบฝึกหัด คณิต – D-13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

  • บวก ลบ คูณ หาร ระคน
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  • การเฉลี่ย
  • โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
  • การสร้างโจทย์ปัญหาแบบระคน

(28 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ